Cookie Policy

[bt_section][bt_row][bt_column width="1/1"][bt_text] Adatkezelési tájékoztató  

Bevezetés

www.egeszsegkozpont-buda.hu - a továbbiakban: Weblap -, valamint a FunctionalFit Egészségközpont Buda üzemeltetője,  a FunctionalFit Bt. (székhely: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42. C lh. V/2., adószám: 27058116-1-41) - a továbbiakban: Adatkezelő -, mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató - a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat - közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. A FunctionalFit Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Kérjük, hogy Weblapunk használata/szolgáltatásaink igénybevétele/számla igénylés előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait! Az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. A Weblapon történő regisztrációjával, a Weblap használatával, szolgáltatásra való jelentkezésével/részvételével, számla igényléshez történő személyes adatainak megadásával és hírlevelünkre történő feliratkozásával Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A FunctionalFit Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A FunctionalFit Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A FunctionalFit Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Fogalom meghatározás:

Fogalom Magyarázat
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, címe, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
Adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
Adatállomány az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás:  elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá
Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

Vásárlói adatok

A www.egeszsegkozpont-buda.hu oldalon a weblap szolgáltatásait (egyéni, illetve csoportos sport, edzés, gyógytorna, masszázs és egyéb szolgáltatásait), az egészségközpont szolgáltatásait igénybe vevő személyek adatai, számlaadás, marketing, statisztikai, biztonsági illetve minőségbiztosítás célból rögzítésre kerülhetnek. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

Elektronikus formában rögzített/tárolt adatok köre:

Időpontfoglalás:
Adat típusa Rögzítés indoka
Időpont foglalás
Foglalkozás neve szabad hely biztosítás
Foglalkozás időpontja szabad hely biztosítás
Résztvevők létszáma szabad hely biztosítás
Személyes adatok
Név Ügyfél azonosítás, számlaadás
Lakcím Ügyfél azonosítás, számlaadás
Születési hely Ügyfél azonosítás, kapcsolattartás
Születési idő Statisztikai minőségbiztosítási ok
Email cím Kapcsolattartási okok, minőségbiztosítás, marketing célú megkeresés, számlaadás

Papír alapú adatrögzítés:

FunctionalFit Egészségközpont lehetőséget biztosít az egészségközpont helyszínén (FunctionalFit Egészségközpont, 1119 Budapest, Etele út 57. II. em.) történő időpont foglalásra. Ebben az esetben a szolgáltatást végző szakember végzi az adatok rögzítését. Az adatok a rögzítést követő másnapján digitalizálásra kerülnek, ezt követően a papír alapú ügyféladat rögzítő ív megsemmisítésre kerül. Papír alapú ügyféladat a szolgáltatás számla másodpéldányán rögzítetteken kívül nem kerül hosszabbtávú tárolásra.
Adat típusa Rögzítés indoka
Időpont foglalás
Foglalkozás neve szabad hely biztosítás
Foglalkozás időpontja szabad hely biztosítás
Résztvevők létszáma szabad hely biztosítás
Személyes adatok
Név Ügyfél azonosítás, számlaadás
Lakcím Ügyfél azonosítás, számlaadás
Születési hely Ügyfél azonosítás, kapcsolattartás
Születési idő Statisztikai minőségbiztosítási ok
Email cím Kapcsolattartási okok, minőségbiztosítás , marketing célú megkeresés, számlaadás

Adattárolás:

Ügyféladatok regisztrációt követő tárolása központi számítógépen történik a FunctionalFit Bt.  telephelyén (1119 Budaoest, Etele út 57. II. em.). - Szoftver neve: Microsoft Excel Az adatkezelő (FunctionalFit Bt.) a vendégek önkéntes alapon történő adatközléséből származó foglalás adatokat, a vendég hozzájárulásának visszavonásáig kezeli ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig.

Adattovábbítás:

- Bankkártyás fizetés esetén a fizető neve, a tranzakció összege, dátuma, időpontja Octonull Kft. - Billingo számlázó szoftverhez (székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.) számlázási okokból. Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Adatfeldolgozás:

A szolgáltató FunctionalFit Bt. a személyre szabott kiszolgálás érdekében kisméretű adatcsomagokat úgynevezett cookie-kat tárol a felhasználó számítógépén.  A cookiek alapján a weboldal képessé válik a felhasználó későbbi weboldal megtekintései folyamán a felhasználó azonosítására. Adatkezelés célja: A felhasználók megkülönböztetése, statisztikai adatgyűjtés a felhasználók böngészési szokásairól, a lehető legmagasabb felhasználói élmény (user experience) biztosítása érdekében. Webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást

A kezelt adatok köre:

  • weboldal megtekintésének időpontja
  • a felhasználó szolgáltatója által közölt tartózkodási hely
  • felhasználó böngészőjével kapcsolatos információ
  • felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos információ
Weboldal által rögzített cookiek listája
__unam .egeszsegkozpont-buda.hu Statisztikai Adatgyűjtés
_ga .egeszsegkozpont-buda.hu Statisztikai Adatgyűjtés
_gat .egeszsegkozpont-buda.hu Statisztikai Adatgyűjtés
_gid .egeszsegkozpont-buda.hu Statisztikai Adatgyűjtés
Ha szeretne többet megtudni a sütikről, valamint arról, hogy hogyan lehet azokat kezelni vagy letörölni, látogasson el az allaboutcookies.org oldalra és a böngészője súgójába. Az Internet Explorer, Safari, Firefox vagy Chrome böngészők beállításaiban meghatározhatja, mely sütiket fogadja el és melyeket nem. A beállítás pontos helye az adott böngésző típusától függ. A böngészője "Segítség" funkciójával gyorsan megtalálhatja a beállítás helyét. Egyéb adatfeldolgozó: Weboldal tárhelyének, biztosítását, adatbázis biztosítását külső vállalkozó biztosítja a www.egeszsegkozpont-buda.hu oldal számára.
Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42

Hírlevél:

Természetes személynek, mint a hírlevelünk címzettjének elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján hírlevelet kizárólag akkor küldünk, ha ahhoz a hírlevél címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult, a hírlevélre feliratkozott. A kezelt adatok köre: A hírlevélre önkéntesen, kifejezett hozzájárulása alapján feliratkozott Felhasználó alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve), E- mail cím, telefonszám. A felhasználás célja: Marketing tartalmú elektronikus levél küldése (hírlevél) elektronikus úton a hírlevélre önkéntesen, kifejezett hozzájárulás alapján feliratkozott Felhasználók részére; a Felhasználók tájékoztatása aktualitásokról, ajánlatokról, marketing célú akciókról. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a hírlevélre önkéntesen feliratkozó felhasználó fent nevesített személyes adatait a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig. Visszavonó nyilatkozat: Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát töröljük, és részére hírlevelet a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen. Felhasználó hozzájárulását bármikor, ingyenesen, írásban az alábbi módokon vonhatja vissza:
  • E-mailben: info[kukac]egeszsegkozpont-buda.hu
  • Postai úton levélben: 1119 Budapest, Etele út 57. II. em.
Az Adatkezelő a hírlevélre önkéntesen, kifejezett hozzájárulás alapján feliratkozott Felhasználók személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. Az Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adhatja át.

FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérnie, ezen kívül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését, vagy zárolását. A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. Amennyiben a Felhasználó írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Felhasználó Adatkezelő által kezelt, illetve - ha van ilyen - az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól. Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy postai úton érkező kérelem esetén az Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja, hogy a postai úton érkező levelekre, írásban, postai úton megküldje válaszát a Felhasználó részére, ha a Felhasználó a válaszadás céljából postacímét kérelmén feltünteti. A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, az Adatkezelőhöz címzett írásbeli megkereséssel, az Adatkezelő lentiekben megadott elérhetőségein. Felhasználó az alábbi elérhetőségeken jogosult a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést kérelmezni: Postai levelezési cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42. C lh. V/2. FunctionalFit Bt.  – Balogh Dávid E-mail cím: info[kukac]egeszsegkozpont-buda.hu A Felhasználó bármikor jogosult a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat. Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein! A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. [/bt_text][/bt_column][/bt_row][/bt_section]